Pravidla hry soutěže Miss Oresi

Preambule

Obchodní společnost Oresi s.r.o., se sídlem Březí 102, PSČ 251 01, IČ: 272 40 479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 106920 (dále jen „společnost“), pořádá na území České a Slovenské republiky hru pod názvem „Miss Oresi“, na základě které mohou její účastníci získat věcné ceny (dále jen „Hra“). Hra bude probíhat v období od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015. Tato pravidla jsou platná pro Českou a Slovenskou republiku.

Účastníci

Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní níže uvedené podmínky (dále jen „účastník“).

Podmínky účasti

Do Hry se může zapojit každý, kdo u sebe doma nebo na studiu Oresi pořídí fotografii kuchyňské sestavy, zaregistruje se jako účastník na webových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a umístí na svém účtu pořízenou fotografii kuchyňské sestavy.

Údaje poskytnuté při registraci budou neveřejné, s výjimkou křestního jména a příjmení účastníka a jeho bydliště (pouze obec).

Průběh hry, výhra a způsob jejího uplatnění

Po registraci získá účastník v rámci webových stránek Hry profil, který slouží k umístění soutěžních fotografií. Zveřejnění fotografií podléhá předchozímu schválení pořadatele. Fotografie budou hodnoceny návštěvníky webu tzv. „LIKE“ (líbí se). Z každé IP adresy je možné odeslat pouze jeden „LIKE“ pro jeden snímek, a to po celou dobu trvání Hry. Za každý „LIKE“ obdrží účastník jedinečný kód složený z písmen a číslic, který bude automaticky připsán do neveřejné části profilu účastníka.

Před začátkem Hry bylo společností z uzavřeného seznamu vybráno celkem 150 kódů, kterým byly dopředu přiřazeny následující věcné ceny:

 • 1. cena - Poukaz firmy EXIM TOUR, zájezd na Kapverdské ostrovy pro dvě osoby v hodnotě 50.000,- Kč
 • 2. cena - Retro chladnička Gorenje RF 60309 OCH v hodnotě 20.000,- Kč
 • 3. cena - Robot firmy BOSCH nerez Maxxi MUM - MUMXL10T v hodnotě 10.000,- Kč
 • 4. cena - Tablet v hodnotě 7.000,- Kč
 • 5. cena - Robot firmy BOSCH bílý Styleline MUM54240 v hodnotě 5.000,- Kč
 • 6. cena - Vestavná mikrovlnka Electrolux EMS20107OX v hodnotě 5.000,- Kč
 • 7. cena - Multifunkční hrnec Gorenje SVI 6 B v hodnotě 4.000,- Kč
 • 8. - 108. cena - Dvoudenní pobyt v hotelu OSTROV v hodnotě 3.500,- Kč
 • 109. - 111. cena - Baterie FRANKE v hodnotě 3.146,- Kč
 • 112. - 115. cena - Voucher na nákup z katalogu Exotica EXIM TOUR v hodnotě 3.000,- Kč
 • 116. cena - 8-dílná nerezová sada hrnců firmy Pyramis v hodnotě 3.000,- Kč
 • 117. - 118. cena - Robot firmy BOSCH červený MUM48R1 v hodnotě 2.500,- Kč
 • 119. cena - Sada příborů v hodnotě 2.000,- Kč
 • 120. cena - Mikrovlnná trouba Mora  MT 121 S v hodnotě 1.500,- Kč
 • 121. - 122. cena - Voucher na nákup z letního katalogu 2016 EXIM TOUR v hodnotě 1.000,- Kč
 • 123. - 127. cena - Fitness mixér v hodnotě 1.000,- Kč
 • 128. - 131. cena - Samostatný hrnce firmy Pyramis v hodnotě 1.000,- Kč
 • 132. cena - Rychlovarná konvice v hodnotě 1.000,- Kč
 • 133. cena - Pánev Fest 28cm v hodnotě 600,- Kč
 • 134. cena - Pánev Fest 24cm v hodnotě 500,- Kč
 • 135. - 146. cena - 1 kg balíček luxusní kávy NIVONA v hodnotě 400,- Kč
 • 147. - 150. cena - Karafa na víno v hodnotě 200,- Kč

O výběru kódů byl před začátkem Hry sepsán notářský zápis, přičemž jejich seznam byl vložen do obálky, zapečetěn a svěřen do notářské úschovy, čímž byla zcela zajištěna objektivita Hry a nemožnost manipulace s jejími výsledky. Společně s výherními kódy byly předem vybrány i kódy dodatkové, které budou uplatněny v případech níže uvedených. Výherní kódy budou zveřejněny na internetových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a v neveřejných částech profilů účastníků (dojde ke zvýraznění výherních kódů) k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po skončení Hry, přičemž vyzvednutí úschovy a vyhlášení výsledků bude provedeno opět pod dohledem notáře. Po zveřejnění výherních kódů bude účastníkům poskytnuta lhůta 30 dnů k přihlášení se o výhru.

Pokud se výherce o výhru do 30 dnů nepřihlásí, a to ani přes urgence společnosti, výhra propadne společnosti.

Pokud nebude některý z předem vybraných kódů v rámci Hry přidělen, připadnou výhry na dodatkové kódy, a to dle jejich pořadí uvedeného v zapečetěné obálce.

Výhry budou poskytnuty do 15-ti dnů od vyhlášení výherců.

Daň z výhry

Výhry podléhají srážkové dani, kterou hradí společnost.

Osobní údaje, vyhlášení výherců

Účastník uděluje Oresi s.r.o. a Oresi Slovakia s.r.o. bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., a to pro účely této Hry a zasílání obchodních nabídek společnosti. Souhlas dle předchozí věty může být účastníkem kdykoliv písemně odvolán.

Současně účastník uděluje společnosti bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a bydliště (pouze obce) v souvislosti s vyhlášením výherců a prezentací listiny výherců v mediích či jiných propagačních materiálech. Tento souhlas je udělován na časově neomezenou domu, přičemž účastník je oprávněn jej kdykoliv písemně odvolat.

Dohled nad průběhem hry

Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat po celou dobu průběhu Hry dodržování jejich pravidel a v případě sporu s konečnou platností rozhodnout ve věci se Hrou související. Společnost je oprávněna v případě porušení pravidel Hry účastníka vyloučit, a to bez jakékoliv náhrady škody či nákladů, které účastníkovi v souvislosti s účastí vznikly. V případě důvodného podezření na manipulaci s „LIKE“ či IP adresami, ze kterých byly „LIKE“ odeslány, si společnost vyhrazuje právo vyřadit konkrétní účet ze Hry.

Závěrečná ustanovení

Účastí ve Hře souhlasí účastník s těmito pravidly a zavazuje se je bez výjimky dodržovat. Společnost je oprávněna k jednostranné změně pravidel. Na ceny není právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Úplné a aktuální znění pravidel Hry je k dispozici na internetových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk .